Facebook
Google+
Pinterest
Blogger
Flickr
Twitter
Dr. Alkonyi fogszat | H-7632 Pcs, Rzsa u. 6. | Tel: +36 72 439 197 | +36 20 9358-691

Dr. Alkonyi fogszat | H-7632 Pcs, Rzsa u. 6. | Tel: +36 72 439 197 | +36 20 9358-691

Dr. Alkonyi.com

Adatvdelmi Tjkoztat

Ksznjk, hogy rdekldik az Alkonyi Dental s szolgltatsai irnt!

 

Kedves Ltogatink bizalma kiemelt fontossg a szmunkra, ezrt Kedves Ltogatink szemlyes adatainak vdelmre klns figyelmet fordtunk. Ennek megfelelen Kedves Ltogatinkat az albbi adatvdelmi tjkoztatban informljuk a honlapunk hasznlatval kapcsolatos adatkezelsi gyakorlatunkrl.

 

Az adatvdelmi tjkoztat elksztsekor klns figyelemmel voltunk az Eurpai Parlament s a Tancs (EU) 2016/679 rendelete a termszetes szemlyeknek a szemlyes adatok kezelse tekintetben trtn vdelmrl s az ilyen adatok szabad ramlsrl, valamint a 95/46/EK rendelet hatlyon kvl helyezsrl (ltalnos adatvdelmi rendelet) (a tovbbiakban gyis mint: GDPR), az informcis nrendelkezsi jogrl s az informciszabadsgrl szl 2011. vi CXII. trvny (a tovbbiakban: Info tv.), valamint a Polgri Trvnyknyvrl szl 2013. vi V. trvny (a tovbbiakban: Ptk.) rendelkezseire. A Dr. Alkonyi Fogszati Kft. a GDPR elrsait teht minden adatkezels vonatkozsban klnskppen szem eltt tartja.

 

Adatkezel s elrhetsge: Dr. Alkonyi Fogszati Szolgltat s Kereskedelmi Korltolt Felelssg Trsasg (szkhely: 7632 Pcs, Rzsa utca 6.; cgjegyzkszm: 02-09-068050)

Telefonszm: +36 72 439 197, Mobiltelefonszm: +36 20 935 8691 Email: dralkonyipeter@gmail.com

 

Fogalmak:

 

1.   szemlyes adat: azonostott vagy azonosthat termszetes szemlyre (rintett) vonatkoz brmely informci; azonosthat az a termszetes szemly, aki kzvetlen vagy kzvetett mdon, klnsen valamely azonost, pldul nv, szm, helymeghatroz adat, online azonost vagy a termszetes szemly testi, fiziolgiai, genetikai, szellemi, gazdasgi, kulturlis vagy szocilis azonossgra vonatkoz egy vagy tbb tnyez alapjn azonosthat;

 

2.   adatkezels: a szemlyes adatokon vagy adatllomnyokon automatizlt vagy nem automatizlt mdon vgzett brmely mvelet vagy mveletek sszessge, gy a gyjts, rgzts, rendszerezs, tagols, trols, talakts vagy megvltoztats, lekrdezs, betekints, felhasznls, kzls tovbbts, terjeszts vagy egyb mdon trtn hozzfrhetv ttel tjn, sszehangols vagy sszekapcsols, korltozs, trls, illetve megsemmists;

 

3.   az adatkezels korltozsa: a trolt szemlyes adatok megjellse jvbeli kezelsk korltozsa cljbl;

 

4.   adatkezel: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely a szemlyes adatok kezelsnek cljait s eszkzeit nllan vagy msokkal egytt meghatrozza; ha az adatkezels cljait s eszkzeit az unis vagy a tagllami jog hatrozza meg, az adatkezelt vagy az adatkezel kijellsre vonatkoz klns szempontokat az unis vagy a tagllami jog is meghatrozhatja;

 

5.   adatfeldolgoz: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely az adatkezel nevben szemlyes adatokat kezel;

 

6.   cmzett: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, akivel vagy amellyel a szemlyes adatot kzlik, fggetlenl attl, hogy harmadik fl-e. Azon kzhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsglat keretben az unis vagy a tagllami joggal sszhangban frhetnek hozz szemlyes adatokhoz, nem minslnek cmzettnek; az emltett adatok e kzhatalmi szervek ltali kezelse meg kell, hogy feleljen az adatkezels cljainak megfelelen az alkalmazand adatvdelmi szablyoknak;

 

7.   harmadik fl: az a termszetes vagy jogi szemly, kzhatalmi szerv, gynksg vagy brmely egyb szerv, amely nem azonos az rintettel, az adatkezelvel, az adatfeldolgozval vagy azokkal a szemlyekkel, akik az adatkezel vagy adatfeldolgoz kzvetlen irnytsa alatt a szemlyes adatok kezelsre felhatalmazst kaptak;

 

8.   az rintett hozzjrulsa: az rintett akaratnak nkntes, konkrt s megfelel tjkoztatson alapul s egyrtelm kinyilvntsa, amellyel az rintett nyilatkozat vagy a megerstst flrerthetetlenl kifejez cselekedet tjn jelzi, hogy beleegyezst adja az t rint szemlyes adatok kezelshez;

 

9.   adatvdelmi incidens: a biztonsg olyan srlse, amely a tovbbtott, trolt vagy ms mdon kezelt szemlyes adatok vletlen vagy jogellenes megsemmistst, elvesztst, megvltoztatst, jogosulatlan kzlst vagy az azokhoz val jogosulatlan hozzfrst eredmnyezi;

 

10. terminleszkz: az a szmtstechnikai vagy telekommunikcis eszkz (gy pldul klnsen de nem kizrlagosan laptop, asztali szmtgp, tblagp, okostelefon), amelyrl a honlapot felkeresik s/vagy elrik.

 

Honlap felkeresse

 

Honlapunk felkeresse sorn biztonsgi okokbl rgztjk a Ltogat terminleszkznek IP-cmt, opercis rendszert s szoftverkrnyezett, bngszjt, a ltogats idejt, valamint a felkeresett oldalakat. A hlzati-, szerver-, s adatbiztonsg mellett az online szolgltatsok optimalizlsa s fejlesztse rdekben kerl sor ezen adatok rgztsre. Ennek megfelelen az adatkezels jogalapjt a GDPR 6. cikk (1) bekezdse f) pontjra, valamint az Info tv. 6. (1) bekezdse b) pontjra alapozzuk.

 

Adatkezels clja: adatbiztonsg s szolgltatsok optimalizlsa

Adatkezels jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f); Info tv. 6. (1) bek. b)

Kezelt adatok: IP-cm, OP-rendszer s szoftverkrnyezet, bngsz, ltogats ideje, ltogatott oldalak

 

Kapcsolatfelvtel

 

Kedves Ltogatink kapcsolatba lphetnek velnk az albbi email cmen: info@dralkonyi.com, illetve az esetlegesen elrhet kapcsolatfelvteli lapjainkon. A kapcsolatfelvtel sorn megadott szemlyes adatokat kizrlag a kapcsolatfelvtel cljbl s azzal sszefggsben, illetve a kapcsolatfelvtel megvlaszolsa cljbl s azzal sszefggsben kezeljk, amennyiben n a hozzjrulst adta. Ennek megfelelen az adatkezels jogalapjt a GDPR 6. cikk (1) bekezdse a) pontjra, valamint az Info tv. 5. (1) bekezdse a) pontjra alapozzuk.

 

Adatkezels clja: kapcsolatfelvtel megvlaszolsa

Adatkezels jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. (1) bek. a) (rintetti hozzjruls)

Kezelt adatok: felhasznl neve, felhasznl email cme, megkeress kelte, rintett ltal megadott egyb szemlyes adatok

Adatkezels tartama: rintetti trlsi krelemig

 

Szolgltats ignylse

 

Kedves Ltogatink honlapunkon egyes szolgltatsokat rendelhetnek meg a DENTALHETEK programunk keretben. A szolgltatsok ignybevtele sorn nnel szerzdst ktnk, amelynek megktse s teljestse rdekben az n szemlyes adatait kezeljk. Az n ltal ignybevett szolgltatsok teljestsig, illetve az ahhoz kapcsold fogyaszti s szavatossgi ignyek lejrtig kezeljk az adatokat, kizrlag a szolgltats teljestse cljbl, kivve, ha jogszably eltren rendelkezik. Ennek megfelelen az adatkezels jogalapjt a GDPR 6. cikk (1) bekezdse b) pontjra, a jogszably ltal elrt adatkezels esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdse c) pontjra, valamint az Info tv. 5. (1) bekezdse b) pontjra alapozzuk.

 

Adatkezels clja: szolgltats nyjtsa

Adatkezels jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerzds teljestse)

Kezelt adatok: a szolgltats nyjtshoz szksges szemlyes adatok

Adatkezels tartama: a szolgltats teljestsig, illetleg a kapcsold fogyaszti s szavatossgi ignyek lejrtig

 

Fogorvosi szolgltatsok

 

Amennyiben Kedves Ltogatink megtisztelnek bizalmukkal s ignybe veszik fogorvosi szolgltatsainkat, gy ket bszkn kszntjk Kedves Betegeink kztt. A fogorvosls teljes terlett fellel szolgltatsaink nyjtsa sorn a szolgltats jellegbl fakadan Kedves Betegeink szemlyes adatai mellett olyan, a szemlyes adatok klnleges kategriiba sorolhat adatokat gy klnsen, de nem kizrlagosan egszsggyi adatokat is kezelnk, amelyek a GDPR 9. cikknek hatlya al tartoznak. A fogorvosi szolgltatsok nyjtsa sorn Kedves Betegeink a 9. cikk hatlya al nem tartoz adatai kezelse sorn az adatkezels jogalapjt elssorban a GDPR 6. cikk (1) bekezdse b) pontjra, a jogszably ltal elrt adatkezels esetben a GDPR 6. cikk (1) bekezdse c) pontjra, valamint az Info tv. 5. (1) bekezdse b) pontjra alapozzuk; Kedves Betegeink a GDPR 9. cikknek hatlya al tartoz adatai (gy klnsen, de nem kizrlagosan egszsggyi adatai) kezelse sorn az adatkezels jogalapjt a GDPR 9. cikk (2) bekezdse h) pontjra alapozzuk, klns figyelemmel a GDPR 9. cikk (3) bekezdse szerinti felttelekre s garancikra.

 

Adatkezels clja: fogorvosi szolgltats nyjtsa

Adatkezels jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerzds teljestse), valamint a GDPR 9. cikk (2) bekezds h) pontja, figyelemmel a GDPR 9. cikk (3) bekezdse szerinti felttelekre s garancikra

Kezelt adatok: a szolgltats nyjtshoz szksges szemlyes adatok; a szolgltats nyjtshoz szksges egszsggyi adatok; s egyb, a szemlyes adatok klnleges kategriiba tartoz adatok, amelyek a szolgltats nyjtshoz szksgesek

Adatkezels tartama: a szolgltats teljestsig, illetleg a kapcsold fogyaszti, szavatossgi s egyb ignyek lejrtig

 

Fogorvosi szolgltatsok audio-vizulis dokumentlsa

 

Kedves Betegeink lehetsget kapnak arra, hogy rsban kifejezett hozzjrulsukat adjk kln ven szerkesztett hozzjrul nyilatkozat alrsval ahhoz, hogy kifejezett krsknek megfelelen a fogorvosi szolgltatsok nyjtsa eltt, alatt s utn fnykp- s/vagy vide-felvteleket ksztsnk rluk. A kpek a beavatkozsok eltti, alatti s utni llapotok sszehasonltst, sszevetst teszik lehetv, ahol vizulisan rgztett mdon kvethetek a beavatkozsok s azok temei, eredmnyei, rszeredmnyei. Ezeket a felvteleket adathordozn bocstjuk a Kedves Betegeink rendelkezsre. A szemlyes adatok ezen krt ms mdon s formban nem hasznljuk fel., azokat kizrlag Kedves Betegeink krsre, Kedves Betegeink rszre ksztjk el. Kedves Betegeink rsban kifejezett hozzjrulsukat adhatjk tovbb kln ven szerkesztett hozzjrul nyilatkozat alrsval ahhoz, a Dr. Alkonyi Fogszati Kft. a felvteleket promcis s marketing clokbl felhasznlhassa. A Dr. Alkonyi Fogszati Kft. ezeket a felvteleket s adatokat ms clbl s ms jogalapon nem kezeli. Kedves Betegeink hozzjrulsa a hozzjruls visszavonsig rvnyes, amely nem rinti a hozzjruls visszavonsig terjed adatkezels jogszersgt. Ennek megfelelen az adatkezels jogalapjt a GDPR 6. cikk (1) bekezdse a) pontjra, valamint az Info tv. 5. (1) bekezdse a) pontjra alapozzuk.

 

Adatkezels clja: magncl dokumentlst clz kp- s videanyag rgztse, promcis cl kp- s videanyag rgztse

Adatkezels jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. (1) bek. a) (rintetti hozzjruls)

Kezelt adatok: az rintettrl kszlt kp- s videfelvtel

Adatkezels tartama: hozzjruls visszavonsig, rintetti trlsi krelemig

 

Stik (cookie-k)

 

Az Adatkezel a jobb felhasznli lmny s a testre szabott kiszolgls rdekben a Ltogat (Felhszanl) terminleszkzn kis adatcsomagokat, gynevezett stiket (cookie-kat) helyez el. A Ltogat trlheti a stiket a terminleszkzrl, valamint a bngszje belltsaiban a stik alkalmazst tilthatja. A stik elutastsa s/vagy trlse esetn a honlap hasznlhatsga korltozott lehet, amelyet a Ltogat tudomsul vesz.

 

Alkalmazott stik listja:

Google Analytics - Bvebben a Cookie tjkoztatnkban olvashat rla: https://dralkonyi.com/adatkezelesi-szabalyzat-es-tajekoztato.pdf

Mkdshez (nyelvvlaszts kezelshez) szksges stik - Bngsz bezrsakor automatikusan trldik

 

Egyb informcik

 

Tjkoztatjuk Kedves Ltogatinkat, hogy az oldalunkon tallhat bvtmnyek, linkek, bannerek s hivatkozsok ms internetes lapokra is irnythatjk Ltogatinkat. A honlapunk szerkesztsge, zemeltetje, valamint a Dr. Alkonyi Fogszati Kft. semmilyen felelssget nem vllal ms honlapok tartalmrt. Ezen honlapokat Ltogatink (Felhasznlk) csak sajt felelssgkre ltogassk vagy hasznljk.

 

A honlapunk (http://www.dralkonyi.com/) oldalain, flein s aloldalain tallhat informcik, felttelek s adatok (a tovbbiakban: informcik) kizrlag tjkoztatsi clt szolglnak, s azok semmikppen nem minslnek ajnlatnak, s semmi esetre sem helyettestik az egszsggyi panaszok s tnetek jelentkezse esetn a szakszer orvosi elltst. A tudomny fejldse s szolgltatsaink folyamatos bvlse okn az informcik elavultak lehetnek, azok aktualitst idszakosan ellenrizzk, azokrt felelssget nem vllalunk.

 

rintetti jogok

 

Ha n, mint rintett, gyakorolni kvnja a GDPR s az Info tv. rtelmben nt megillet jogokat, forduljon hozznk bizalommal brmikor az info@dralkonyi.com cmen.

 

Tjkoztatjuk, hogy az n s szemlyes adatainak biztonsga rdekben az n szemlyes adatairl tjkoztatst adni, illetleg az n szemlyes adatai vonatkozsban az rintetti jogok rvnyestsvel kapcsolatosan eljrni, valamint e krben intzkedseket foganatostani csak abban az esetben ll mdunkban, ha az n szemlyazonossga hitelt rdemlen megllaptst nyert, arrl hitelt rdemlen meggyzdtnk. Szves megrtst ezton is ksznjk!

 

Ltogatinkat az albbi jogok illetik meg:

 

  1. Az adatfeldolgozsra vonatkoz informcikhoz s a feldolgozott adatokhoz val jog (hozzfrsi jog, GDPR 15. cikk),
  2. Pontatlan adatok helyesbtshez vagy a hinyos adatok kiegsztshez val jog (helyesbtshez val jog, GDPR 16. cikk),
  3. A szemlyes adatok trlsnek krshez val jog, illetve amennyiben a szemlyes adatokat nyilvnossgra hoztk annak a joga, hogy az adatokat kezel ms adatkezelket a trlsre irnyul krsrl tjkoztassk (trlshez val jog, GDPR 17. cikk),
  4. Az adatfeldolgozs korltozsnak krshez val jog (az adatkezels korltozshoz val jog, GDPR18. cikk),
  5. Annak joga, hogy az rintett a r vonatkoz szemlyes adatokat tagolt, szles krben hasznlt, gppel olvashat formtumban megkapja, tovbb hogy krje ezeknek az adatoknak egy msik adatkezelhz trtn tovbbtst (az adathordozhatsghoz val jog, GDPR 20. cikk),
  6. Az adatfeldolgozs elleni tiltakozs joga az adatfeldolgozs lelltsa rdekben (tiltakozshoz val jog, GDPR 21. cikk),
  7. Az n ltal adott hozzjruls tetszleges visszavonsnak joga az n hozzjrulsa alapjn folytatott adatfeldolgozs lelltsa rdekben. A hozzjruls visszavonsa a visszavonst megelzen folytatott adatfeldolgozs trvnyessgt nem rinti (a hozzjruls visszavonsnak joga, GDPR 7. cikk).
  8. A felgyeleti hatsgnl trtn panaszttel joga, amennyiben n gy tli meg, hogy az adatfeldolgozs a GDPR rendelkezseibe tkzik (a felgyeleti hatsgnl trtn panaszttelhez val jog, GDPR 77. cikk).

 

Amennyiben panasszal kvn lni, gy a felgyeleti hatsghoz az albbi elrhetsgeken fordulhat:

 

Nemzeti Adatvdelmi s Informciszabadsg Hatsg

1125 Budapest, Szilgyi Erzsbet fasor 22/C.

Levelezsi cm: 1530 Budapest, Postafik: 5.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Dr. Alkonyi Fogszati Kft. | Telefon/Fax: +36 (72) 439-197 | H-7632 Pcs, Rzsa utca 6.